English English
fotoDaan
tekst

Over mij

Welkom op mijn website.
Ik ben Danielle van Mourik en onder meer docent Nederlands als Tweede Taal (NT2).
Met plezier geef ik al 9 negen jaar NT2-les aan uiteenlopende doelgroepen; van verplichte inburgeraars tot aan expats, van analfabeten tot aan leerlingen in het voortgezet onderwijs, van leergierigen uit vrijetijdsbesteding tot aan kandidaten staatsexamen NT2.

Nu geef ik les aan het mbo op Bonaire, waar ik (het huidige) taalbeleid heb geïnitieerd en ook betrokken ben bij de uitvoering daarvan.
Tevens bied ik ondersteuning aan de invoering van het programma Kurzweil dat de school heeft aangeschaft voor studenten voor wie het Nederlands een vreemde taal is.

Met deze website open ik de mogelijkheid cursussen Nederlands als Tweede Taal (NT2) te volgen via Skype of Face Time.

Cursusaanbod

Ik bied twee typen cursussen aan:
1. Cursussen Nederlands als Tweede Taal;
2. Cursussen / lessen ter bevordering van geletterdheid en alfabetisering. Meer informatie over deze cursus: klik hier.

De Cursus Nederlands als Tweede Taal
A. De moeilijkheidsgraad / het niveau van de cursus
B. De methode
C. De test / examen
D. De hulpmiddelen
E. De kosten en duur van de lessen
F. De start van de cursus
ad A.    Het niveau van de te volgen cursus is afhankelijk van de voorkennis van de student en komt overeen met een van de vier niveaus A1, A2, B1 en B2 zoals deze door de Raad van Europa zijn gedefinieerd in het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (ERK). De hoogste twee niveaus C1 en C2 van ERK bied ik niet aan. Zie index hiernaast: Europees Referentiekader (ERK).
Als je meteen een indruk wil hebben wat je na het volgen van de cursussen A1, A2, B1 en B2 kan, klik dan hier.

ad B.   De methode die ik bij de cursus gebruik is de Inlingua methode. Kenmerk van deze methode is dat de nadruk op spreken en luisteren bij de student wordt gelegd. Zie Inlingua methode.

ad C.   De student kan zichzelf testen met behulp van de taalniveautest Dialang. Hiermee kan hij niet alleen een aanvangstest maken, maar ook de voortgang tijdens de studie bijhouden. Officiële examens behoren ook tot de mogelijkheden, maar vallen geheel buiten deze cursus. Indien gewenst kan ik voor het aanvragen van een examen wel een bemiddelende rol spelen.

ad D.   De hulpmiddelen die ik bij de cursus gebruik zijn de programma's FaceTime of Skype voor het (oefenen in) luisteren en spreken. Voor het uitwisselen van schriftelijke informatie gebruik ik email. De aanschaf van lesmateriaal is niet nodig.

ad E.   - Een les duurt 45 minuten.
            - Ik reken $45,- per les.
- Mijn ervaring is dat het bereiken van elk niveau A1, A2, B1 en B2 afzonderlijk – mits op het juiste niveau gestart – twee lessen per week gedurende 26 weken vergt.
- De duur van 26 weken is ook afhankelijk van:
         - de inzet en tijd die besteed wordt boven de 1,5 lesuren per week;
         - de aanwezigheid van een Nederlands sprekende omgeving van betrokkene.

ad F.     De cursus kan op elk moment worden gestart, behalve in de maanden juli en augustus. Jouw reactie zie ik gaarne tegemoet, ook indien er na het vorenstaande nog vragen overblijven.

Nederlands als Tweede Taal

Nederlands als Tweede Taal is het vak (Nederlands) dat gegeven wordt aan anderstaligen binnen het Nederlandse taalgebied. Het is daarom niet vergelijkbaar met het vak Nederlands, zoals dat in het voortgezet of secundair onderwijs aan moedertaalsprekers Nederlands onderwezen wordt.  Wie Nederlands leert buiten het Nederlandse taalgebied spreekt niet over NT2, maar over Nederlands als vreemde taal (NVT). De didactiek voor NT2 is hetzelfde als voor NVT. NT2 wordt zowel aan kinderen als aan volwassenen gegeven. 

Europees Referentiekader (ERK)

Het Europees Referentiekader, in het Engels Common European Framework of Reference. beschrijft wat je in een vreemde taal precies moet kunnen om aan te tonen dat je deze taal in de praktijk op een bepaald niveau kan gebruiken.
Het ERK onderscheidt zes niveaus, die in onderstaand figuur zijn weergegeven.

basisgebruiker onafhankelijke gebruiker vaardige gebruiker

  A1 is het laagste niveau, C2 het hoogste van de 'near native speaker' met een academisch denkniveau. Deze niveaus worden voor alle talen gebruikt en betekenen in alle landen hetzelfde. 

Het ERK onderscheidt vijf taalvaardigheden: lezen, luisteren, gesprekken voeren, spreken en schrijven. Het zijn ook de vaardigheden die in de eindexamens voor de moderne vreemde talen worden getoetst. De zes ERK-niveaus, van A1 tot en met C2, worden per vaardigheid als volgt beschreven;

Taalniveautest Dialang

Bepaal eerst met behulp van het Europees Referentiekader (ERK) jouw niveau voor de juiste online cursus.

Vervolgens toets je met de DIALANG-test of je de juiste keuze met ERK hebt gemaakt.

DIALANG : meld je hier aan.

De gebruiksaanwijzing van DIALANG gaat aan de start van de test vooraf.

Zie voor meer informatie over DIALANG: Bijlage C. De DIALANG-schalen van Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader - online versie.

Inlingua methode

The Inlingua method contains the following
The Inlingua Method is a set of principles designed to recreate the natural language learning process, which is the most reliable way for anyone to learn a foreign language. Ensure fast, steady progress in the target language. Provide the student with as much opportunity as possible to practice the target language.

Only the target language should be used
Nothing should ever be translated because translation prevents students from gaining a sense of the new language. It contributes to an increased number of errors. It interrupts class flow and slows down students' responses in the target language. It reduces the time the students spend speaking in the target language.

The class focus is on speaking and listening.
The main focus of each lesson should be speaking and listening. This method creates quick, accurate reactions and improved pronunciation. This method is the best way for the students to reach fluency quickly. We use reading and writing for homework and review. We avoid writing text on the board in class (having the student read text aloud is not an acceptable tool to practice speaking or to help improve pronunciation).
So, speaking is the only true route to fluency, reading and writing is helpful as homework and the Inlingua method emphasizes the spoken form of the language.

The Inlingua method emphasizes teaching through examples.
This means not through long, complicated explanations. Knowing the mechanics of the language is essential for the instructor, but it is not helpful for the student. You' ll learn with good examples and you' ll learn language patterns only through examples. So, you should use the language, not analyze it.

Using the Inlingua method, students should have the opportunity to speak as much as possible.
The more speaking you do, the less speaking they do. Instructors keep their language to a minimum. Practice and drill items taught to ensure adequate repetition.

During the classes students will get opportunities to experiment.
By experimenting with new language, students become more competent.

Students books should be kept closed.
During the lesson the students book keep closed. Because the focus of each lesson is always on speaking and listening, the students book should only be kept open when being used as a visual aid. Other acceptable uses of the student book include viewing the maps, using the communication activities or tasks, reviewing exercises.

Grammatica

Nederlandse grammatica
De elektronische versie van de Algemene Nederlandse Spraakkunst, G. Geerts e.a. Wolters-Noordhoff (1997).  Gezaghebbendste en uitgebreidste Nederlandse grammatica Naar inhoudsopgave en verder.
Nederlandse grammatica, M.C. van den Toorn (1984).    Naar inhoudsopgave en verder.
Nederlandsche spraakkunst. Handleiding ten dienste van aanstaande (taal)onderwijzers, C.H. den Hertog (1903-1904).  Naar inhoudsopgave en verder.
Uitleg over ontleden VIDEO
Uitleg over werkwoordspelling VIDEO

Contact Me

telephone +599 796 4896
+31 6 458 75398
chat +1721 580 48 96
e-mail info@daniellevanmourik.nl linkedIn Danielle van Mourik

or sent me a note

First name:
Last name:
Email address:

Message: